Chuyện về một họa sĩ vẽ tranh nude: Đôi bàn tay lạc nẻo thiên đàng…

07:20 25/06/2018

Trong một thoáng chốc kỳ lạ, Phương Bình vẽ liền mấy bức "Đàn bà" trước mặt tôi. 

Ý kiến bạn đọc