Khúc hát cánh đồng và dấu ấn Trần Nhật Minh

14:17 13/05/2018

Trần Nhật Minh là một người "đa tính cách" bởi anh có thể hóa thân được ở nhiều "vai" trong cùng một con người. 

Ý kiến bạn đọc