Nhà ngoại giao Lưu Văn Lợi: Một pho từ điển sống

17:27 16/07/2019

Với cống hiến hơn 60 năm trong ngành, Lưu Văn Lợi được đánh giá là pho từ điển sống của Ngoại giao Việt Nam.

Ý kiến bạn đọc