Vị Xuyên có Tú Xương dở dở lại ương ương

07:18 05/08/2018

Chừng hơn hai mươi năm trước, lúc mới chân ướt chân ráo ra Hà Nội, có đồng nghiệp cắc cớ: “Đố Q ở Thủ đô một năm có mấy mùa?”.

Ý kiến bạn đọc