Tình trạng vi khuẩn nhờn thuốc thời đại của kháng sinh đã kết thúc?

08:33 15/10/2017

Tình trạng nhờn thuốc kháng sinh (AMR), hay còn gọi là vi khuẩn kháng kháng sinh đã trở thành một thực trạng đáng báo động và là chủ đề chính trong cuộc họp hội đồng thường niên của Liên Hiệp quốc vào cuối năm vừa qua. 

Ý kiến bạn đọc