Áp sát đời sống là giá trị kịch Hữu Ước...

07:42 11/10/2017

Hiểu rõ cái diễn sân khấu phải đi từ “khởi thủy là lời”, nên Hữu Ước đã xông vào viết kịch, trên tinh thần áp sát đời sống của một nhà báo, vốn đã rất chuyên nghiệp với cái viết báo. 

Ý kiến bạn đọc