Người trở về Thanh Bùi

07:41 02/03/2018

“Người trở về” tự bản thân nó đã là một câu đơn đầy đủ cú pháp. Không cần mở ngoặc kép cũng chẳng sao. Song nếu chỉ dừng ở đó, chân dung Thanh Bùi sẽ bớt thú vị đi ít nhiều.

Ý kiến bạn đọc