Nhớ nhà thơ Bút Tre: Trăm năm ở một làng vè

09:47 05/02/2018

Trường phái thơ Bút Tre là một hiện tượng văn học trong những năm cuối thế kỷ XX. Trước hết, nó xuất hiện là nhằm mục đích gây cười. 

Ý kiến bạn đọc