Lửa Nguyễn Quang Hà

07:48 30/06/2017

Nhà văn Nguyễn Quang Hà là ngọn lửa cháy mãi. Anh sinh năm 1937, năm 2017 này, anh đã 80 tuổi rồi mà ngọn lửa vẫn cháy khôn nguôi.

Ý kiến bạn đọc