Diệp lục Lê Nguyên

11:39 19/03/2018

Nghệ sĩ đích thực hơn người thường ở năng lượng tâm hồn, vượt thoát những khuôn khổ tạo nên nhiều bất ngờ. 

Ý kiến bạn đọc