Kỹ sư nông nghiệp Hoàng Văn Đức: Trợ thủ đắc lực chống giặc đói

08:49 05/08/2018

Những ngày cuối năm 1945, chính quyền cách mạng non trẻ mới được thành lập. Thù trong giặc ngoài chống phá. Ba thứ giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm đe dọa. 

Ý kiến bạn đọc