Hồn nhiên Lê Văn Thảo

08:59 10/11/2017

Kỷ niệm với anh Lê Vãn Thảo còn nhiều, chỉ xin nhớ lại vài chuyện nho nhỏ, thay cho nén tâm hương gửi vong linh một nhà văn đậm đặc tính Nam Bộ.

Ý kiến bạn đọc