Nhà văn trẻ Trần Thị Ngọc Lan:

Đuổi theo một giấc mơ...

10:23 24/10/2017

Lan bảo rằng, trong cuộc đời nếu thực sự có những điều ước thì chắc có lẽ, Lan mong muốn nhiều thứ được khác cuộc sống bây giờ, nhiều lắm lắm, nhưng có một thứ mà Lan luôn không bao giờ từ bỏ, đó là văn chương. 

Ý kiến bạn đọc