Nguyễn Trọng Tạo: Thơ nhạc “ở đợ”

07:31 11/08/2017

Nguyễn Trọng Tạo mà in một cái cạc-vi-dit, ghi đầy đủ chức danh vai trò ắt cũng sẽ tốn mực hơn người. Ông là nhà thơ, đương nhiên nổi tiếng rồi. Ông là nhạc sĩ thì cũng cả nước biết. Ông soạn nhạc thì ít người biết hơn. Ông vẽ tranh, vẽ bìa sách cũng lác đác người biết. Thế gọi là đa tài. Con người đa tài thì nhiều nông nỗi. Đụng vào lĩnh vực nào cũng đắm đuối. Và những ngày này ông đang đắm đuối âm nhạc...

Ý kiến bạn đọc