Thi sĩ Lãng Thanh: Khắc khoải một niềm hoa

09:24 21/08/2018

Ngoảnh lại gần hai thập niên vừa qua của thế kỷ 21, nếu chọn một hiện tượng thơ Việt, có lẽ phải nhắc đến Lãng Thanh. 

Ý kiến bạn đọc