Trần Dần: Cái chưa biết mới là cái mới

09:22 02/05/2018

Có những con người mà ta chỉ gặp một đôi lần trong đời để rồi mãi nhớ, mãi ám ảnh về họ. Với tôi, Trần Dần là một người như vậy. 

Ý kiến bạn đọc