Nhà văn hóa Nguyễn Văn Xuân: Người Quảng hay cãi

09:25 15/11/2017

Nguyễn Văn Xuân là người học rộng lại chuyên viết về xứ Quảng nên gọi ông là nhà Quảng học hiểu theo nghĩa nào của chữ cũng đều đúng cả” (tr. 1008).

Ý kiến bạn đọc