Nhà báo Ba Thợ Tiện: Một người… kỳ quặc

07:42 06/12/2017

Khi viết lời giới thiệu bộ sách Viết từ hồi ấy của nhà báo Ba Thợ Tiện, nhà nghiên cứu văn học Bùi Quang Huy kết luận: đó là “con người kỳ quặc”.

Ý kiến bạn đọc