Người đốt lên những tình yêu Toán học

20:00 28/01/2019

Trần Nam Dũng khởi xướng chương trình Đem toán đến cho mọi người. Anh cùng cộng sự về các trường giao lưu, khơi dậy tình yêu toán học, tình yêu sách với các em học sinh. 

Ý kiến bạn đọc