Nghiêng mình dốc cạn chiêm bao

17:20 20/09/2017

Trong trí nhớ ấy, trí nhớ của Cao Xuân Sơn nếu chia nhiều ngăn, chắc chắn luôn có thơ. Tận sâu thẳm tâm hồn của Sơn vẫn là thơ.

Ý kiến bạn đọc