Thi sĩ Đông Hồ: Người đi tìm cảm hứng từ tiếng Việt

07:27 26/04/2018

Hoàn cầu dễ có thứ tiếng được âu yếm, nâng niu như tiếng Nam. Âu cũng vì tiếng Nam đương trong cảnh khốn cùng, đương bị nhiều người rẻ rúng. Nhưng yêu quốc văn mà đến như Đông Hồ kể cũng ít. 

Ý kiến bạn đọc