Hoàng Xuân Hãn: Nhà “Tây học” nặng hồn “dân tộc học”

09:40 20/07/2018

Có thể nói, học giả Hoàng Xuân Hãn chỉ mất đi về mặt thể xác, chứ tinh hoa, di sản văn hóa của ông để lại vẫn còn hữu ích cho nhiều đời sau. 

Ý kiến bạn đọc