Đào Tấn: Ông vua của nghệ thuật tuồng

15:46 17/05/2018

Đào Tấn tự Chỉ Thúc, hiệu Mộng Mai, Mai Tăng - là nhà thơ, nhà từ khúc, nhà soạn tuồng xuất sắc của đất Bình Định, được sân khấu hát bội cả nước tôn vinh là Hậu Tổ.

Ý kiến bạn đọc