Thi tướng Huỳnh Văn Nghệ: Lòng say chiến trận cũng là thơ

12:40 22/12/2017

Thi tướng (có lẽ gọi thi sĩ cho dung dị mà trang trọng) Huỳnh Văn Nghệ đã vĩnh biệt dương gian 40 năm. 

Ý kiến bạn đọc