Phú Quang: “Chia cho tôi một đời thơ”

07:34 01/09/2017

Phú Quang một đời làm âm nhạc. Nhưng ông cũng là người một đời “chia thơ” với các nhà thơ. Vì không có thơ, khó mà có một Phú Quang hoàn chỉnh của âm nhạc. 

Ý kiến bạn đọc