Cadière – nhà Việt Nam học kiệt xuất

18:22 10/11/2017

Trong gần một thế kỷ thực dân Pháp đô hộ nước ta, cũng có rất nhiều người Pháp là nhà khai sáng mà tên tuổi của họ còn mãi với thời gian.

Ý kiến bạn đọc