Vặn dây cót "trách nhiệm"!

11:30 26/12/2020

Xung quanh câu chuyện COVID-19 lây lan ra cộng đồng ở Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi xâu chuỗi lại một vài câu chuyện cùng tính chất và suy nghĩ nhiều về hai từ "trách nhiệm"... 

Ý kiến bạn đọc