“Về vườn chăn dê” - Tại sao lại là dê?

19:23 09/12/2020

Trong các câu chuyện của các chí sĩ phương Đông thường có một lời dự phòng rất phổ biến. Đó là khi từ bỏ quan trường, họ sẽ về vườn chăn dê, vui thú ruộng đồng. Vấn đề là sao người ta không chọn con vật khác, ví dụ như lợn, trâu, bò mà lại là dê. Bởi loài dê có sức sống mãnh liệt, cả trong sinh trưởng và tính cách.

Ý kiến bạn đọc