Trời biết, đất biết

22:53 16/02/2017

Sách Hậu Hán thư kể chuyện nửa đêm có kẻ mang vàng đến lễ Dương Chấn - quan thái thú quận Đông Lai - nhưng ông từ chối không nhận. Kẻ nọ, vốn là cấp dưới mới được ông đề bạt, cố nài nỉ cho ông đổi ý, viện cớ đêm khuya, làm gì có ai biết mà e ngại. Dương Chấn bảo: "Trời biết, đất biết, ông biết, tôi biết. Sao lại bảo là không ai biết?".

Ý kiến bạn đọc