Biếu quà Tết và việc xử lý “gốc” của vấn nạn

14:53 10/02/2017

Nếu chúng ta xử lý được gốc của tham nhũng thì tự nhiên những chuyện ở trên "ngọn" như vấn nạn biếu quà Tết như hiện nay sẽ tự tiêu tan...

Ý kiến bạn đọc