Góc biển tuổi thơ

17:30 24/01/2017

Em biết chăng nơi góc biển ta ngồi
ngàn năm trước anh đã từng khờ dại

Ý kiến bạn đọc