Tại sao cần mở rộng khái niệm “độc lập dân tộc”?

09:44 12/05/2019

"Độc lập dân tộc" trong cách nhìn truyền thống của người Việt Nam luôn gắn liền với độc lập, tự chủ về lãnh thổ. Đấy là một nhận thức tất yếu ở một dân tộc mà thời gian dành cho những cuộc chiến tranh vệ quốc nhiều hơn hẳn thời gian hòa bình, dựng xây đất nước.

Ý kiến bạn đọc