Sông ơi, chảy đi!

10:59 16/12/2016

Mưa sầm sập, ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ không ngớt. Cả thành phố mù mịt quay cuồng trong mưa. Người xe nháo nhác chạy mưa. Dòng người bỗng chốc ngập chìm trong mưa mịt mùng, trắng xóa. Không ai có thể đi nổi. Mưa té rát rạt.

Ý kiến bạn đọc