Rượu hồng đào trút nhào vô nhạo

15:54 22/03/2019

Thiệt tréo ngoe không chịu được. Ai lại thế? Hết chuyện để ham hố rồi sao? Với các bà vợ hễ nghe chồng nói đến chuyện rượu chè “lai rai ba sợi” đã vội nhăn mặt.

Ý kiến bạn đọc