Ở Sài Gòn, ăn phở Bắc, uống rượu hồng đào

16:35 17/01/2018

Đã viết bao nhiêu tựa, bạt cho bạn bè bồ tèo đồng nghiệp? Khó có thể nhớ hết. Hôm kia Phan Hoàng điện thoại bảo viết cái gì đó cho tập sách sắp in. Nhận lời ngay. Y thích chơi với những ai chịu khó làm việc. Cứ viết. Cứ in báo. Cứ ra sách.

Ý kiến bạn đọc