Phỏng vấn một quả bóng

23:22 16/09/2019

Phóng viên (PV): Thưa cô, có mấy loại bóng trên đời?
Bóng: Dễ biết lắm. Đó là bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng nước, bóng tenis, bóng bầu dục, bóng bay…

Ý kiến bạn đọc