Phỏng vấn một diễn viên

10:14 29/03/2021

Phóng viên (PV): Thưa cô, cô đang có tâm trạng gì mà đăm chiêu thế?

Ý kiến bạn đọc