Phỏng vấn một chàng trai trẻ

20:47 22/03/2021

Phóng viên (PV): Thưa anh, đầu tiên xin nói rất thực lòng: Anh đẹp trai và khỏe mạnh quá.

Ý kiến bạn đọc