Phỏng vấn một con cá

15:28 19/05/2016

Phóng viên (PV): Thưa anh cá, điều đặc biệt nhất trong cuộc đời của anh là gì?
Cá: Là khác với chim, gà, cọp, beo, thằn lằn, ruồi, muỗi, xã hội hầu như không nhìn thấy tôi khi dưới nước. Lúc họ có dịp quan sát kỹ, tức là tôi đã lên bờ, và đã chết.

Ý kiến bạn đọc