Phỏng vấn con lừa

21:36 11/10/2015

Phóng viên (PV): Thưa anh lừa, xưa nay cả thế giới luôn nghĩ về anh là một nhân vật hiền lành, chịu khó, có khả năng mang nặng rất cao và không phát biểu, kêu ca bao giờ.

Ý kiến bạn đọc