Phỏng vấn một chàng trai trẻ

08:52 25/12/2020

Phóng viên (PV): Thưa anh, xin cho biết anh là một người như thế nào: Có những phẩm chất nổi bật gì?

Ý kiến bạn đọc