Phỏng vấn kính đeo mắt

11:24 20/07/2019

Phóng viên (PV): Thưa anh, kính đeo mắt là phát minh như thế nào đối với loài người.

Ý kiến bạn đọc