Phỏng vấn con cọp

11:32 23/03/2020

Cọp: Ví dụ như con virus COVID-19 đang hoành hành trên khắp hành tinh. Thử hỏi có mấy người đã trông thấy nó.

Ý kiến bạn đọc