Phỏng vấn chuột nhắt

08:37 24/01/2020

Khác với các vụ tham nhũng lớn, triệu đô la này triệu đô la kia, tham nhũng vặt xảy ra âm thầm, từ từ, lặng lẽ nhưng chả lúc nào ngừng.

Ý kiến bạn đọc