Phỏng vấn bảng đen

02:05 10/10/2019

Đời bảng đen gắn bó với đời học sinh. Mà đời học sinh quan trọng nhất là Lễ Khai giảng hàng năm khi chuẩn bị vào lớp phổ thông...

Ý kiến bạn đọc