Một cuộc đời ý nghĩa là gì?

10:18 20/05/2019

Cha mẹ chúng ta thường nói: "Tôi muốn con cái mình được hạnh phúc". Sẽ thật bất thường nếu ta nghe thấy họ bảo rằng 'tôi muốn con mình sống một cuộc đời ý nghĩa'. 

Ý kiến bạn đọc