Hành trình của bản chất con người

14:56 05/11/2019

Triết học hiện đại dường như ngày càng thiếu niềm tin vào sự tồn tại của khái niệm "bản chất con người": khoa học phân tích kỹ những hành vi bản năng rất "động vật" của chúng ta, và với tư cách một sinh vật xã hội, bản chất của mỗi cá nhân dường như đang được tạo tác bởi chính đời sống xung quanh.

Ý kiến bạn đọc