Cống hiến đến cùng

06:28 11/12/2019

Rỉ rả mà ngày qua ngày, tuần qua tuần, tháng qua tháng... Học đòi theo các trí thức thực thụ, Ngô tôi cũng chép miệng rồi trầm ngâm, “Ngày vui qua mau”.

Ý kiến bạn đọc