Bỏ thì thương, vương thì tội...

10:00 07/03/2021

Tại sao cứ phải đi tìm những thứ hoành tráng, lớn lao và giải quyết khâu oai theo kiểu “bắt kịp thế giới” nhỉ? Con đường của người Việt mình đôi khi nằm ở chính những thứ tưởng như là bỏ thì thương, vương thì tội đấy thôi...

Ý kiến bạn đọc