Khổ tận, cam lai

13:19 02/02/2021

Chạp, mới chớm Chạp được dăm ba bữa mà đã thấy không khí Tết thật gần. Dù năm nay COVID-19 làm buồn cả xã hội, khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn thì cái không khí Tết nó vẫn cứ hiển hiện dần mỗi ngày. Nơi này một chút, chỗ nọ một xíu. Tết nó ngấm dần dần theo từng ngày của Chạp.

Ý kiến bạn đọc